zebralogohome > Bahasa Jepang > Latihan > Latihan Penulisan > Dasar

dasar description

dasar latihan penulisan_hiragana_a-o Huruf Hiragana
「あ」〜「お」
dasar latihan penulisan_katakana_a-o Huruf Katakana
「ア」〜「オ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ka-ko Huruf Hiragana
「か」〜「こ」
dasar latihan penulisan_katakana_ka-ko Huruf Katakana
「カ」〜「コ」
dasar latihan penulisan_hiragana_sa-so Huruf Hiragana
「さ」〜「そ」
dasar latihan penulisan_katakana_sa-so Huruf Katakana
「サ」〜「ソ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ta-to Huruf Hiragana
「た」〜「と」
dasar latihan penulisan_katakana_ta-to Huruf Katakana
「タ」〜「ト」
dasar latihan penulisan_hiragana_na-no Huruf Hiragana
「な」〜「の」
dasar latihan penulisan_katakana_na-no Huruf Katakana
「ナ」〜「ノ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ha-ho Huruf Hiragana
「は」〜「ほ」
dasar latihan penulisan_katakana_ha-ho Huruf Katakana
「ハ」〜「ホ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ma-mo Huruf Hiragana
「ま」〜「も」
dasar latihan penulisan_katakana_ma-mo Huruf Katakana
「マ」〜「モ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ya-yo Huruf Hiragana
「や」〜「よ」
dasar latihan penulisan_katakana_ya-yo Huruf Katakana
「ヤ」〜「ヨ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ra-ro Huruf Hiragana
「ら」〜「ろ」
dasar latihan penulisan_hiragana_ra-ro Huruf Katakana
「ラ」〜「ロ」
dasar latihan penulisan_hiragana_wa-n Huruf Hiragana
「わ」〜「ん」
dasar latihan penulisan_katakana_wa-n Huruf Katakana
「ワ」〜「ン」